Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture

Content 404

Nội dung bạn đang tìm không tồn tại hoặc đã bị di chuyển sang địa chỉ khác


Có nên tin vào châm cứu?

___Should we believe in acupuncture?
Có người nói rằng bệnh lâu dài không thể chữa khỏi, cách nói đó là không đúng.
___Someone said that long - term illness couldn' t cure, the way that said it was wrong.

Khi lục phủ ngũ tạng mắc bệnh, tựa như gai đâm vào cơ thể, như những đồ vật tốt đẹp bị nhiễm bẩn, như dây thừng đã thắt nút, như dòng sông bị tắc nghẽn.
___When the tạng of the organ is infected, it' s like a thorn in the body, like the good things are contaminated, such as the rope that ties, like the clogged river.

Thời gian gai đâm vào tuy lâu dài vẫn có thể nhổ đi, nhiễm bẩn tuy lâu nhưng vẫn có thể rửa sạch đi, nút thắt tuy lâu nhưng vẫn có thể gỡ ra, nghẽn tắc tuy lâu vẫn có thể nạo vét, khơi thông.
___Long - term spikes can still be spat, contaminated, but still can be washed away, a long knot, but can still be removed, congestion can still be dredged.

Có người nói rằng bệnh lâu dài không thể chữa khỏi, cách nói đó là không đúng
___Someone said that long - term illness couldn' t cure, the way that said it was wrong

Thầy thuốc giỏi về kỹ thuật dùng CHÂM CỨU, chữa trị bệnh tật cũng tựa như nhổ gai, tẩy rửa dơ bẩn, gỡ nút thắt, khơi thông sự tắc nghẽn vậy.
___The good physician of the technique of acupuncture, the treatment of disease is like pull out thorns, dirty cleansing, removing the knot, causing congestion.

Mắc bệnh tuy lâu dài vẫn có thể chữa khỏi. Nói rằng bệnh lâu dài không thể chữa trị là vì không nắm vững kỹ thuật chữa bệnh..

___Long - term illness can still be cured. Saying that long - term disease can' t be treated because they not to grasp.

(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in